...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသို႔ေထာကက္ပံ့ေရး ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လႉဒါန္း

 

သဘာ၀ေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔(မႏၱေလး)ယာယီမွ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားသို႔ေထာကက္ပံ့ေရး
ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္လႉဒါန္း။

ဦိ္းသန္းထြဋ္ေဆြ ၫႊန္ၾကားေရးမႈး(လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန) ဦးေအာင္ျမင့္ ဥကၠဌ ခ်မ္းျမသုခ အသင္း ၊ဦးညီညီႏိုင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ျဗဟၼစိုရ္ လူမႈ့ကူညီေရးအသင္း ႏွင့္ ခ်မ္းျမသစၥာအသင္းမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ပူးေပါင္ပါ၀င္ေသာ သဘာ၀ေဘးတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရႊက္ေရးအဖြဲ႔( မႏၱေလး ) - ယာယီ မွ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ က်န္းနန္း တိုးခ်ဲ့ ( ၂ )ရွိအိမ္ေထာင္စု ၁၃၄ စု ကို တစ္အိမ္ေထာင္ဆန္၂ ျပည္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ တစ္ပါကင္ ကိတ္ေျခာက္ တစ္ထုပ္ ေရသန္႔ ၆ ဗူး ႏႈန္း
8 Aug 2016 `/ 1 30Pm to 4 45 pm အခ်ိန္က
ေ၀ဌပါသည္ ။ထူျခားျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရႊက္ေနစဥ္အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ က်န္းနန္းတိုးခ်ဲ ့( ၂ ) ေရ၀င္ေနရာကို ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ေ၀ဌေပးေသာ ဦးသန္ထြဋ္ေဆြ ၫႊန္ ၾကားေရးမႉး စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ ေလွ တိမ္းေမွာက္ပါသည္ ။ ထိခိုက္မႈ့မ႐ွိပါ ။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates