...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

မႏၲေလး မိုးေရႀကီး၍ နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ၈၆လမ္းနွင့္ ၄၂လမ္းသို ႔

 

မႏၲေလး မိုးေရႀကီး၍ နစ္ျမဳပ္ေနသည့္ ၈၆လမ္းနွင့္ ၄၂လမ္းသို ႔
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း နွင့္ Community Centre လူငယ္အဖြဲ ့ပူးေပါင္း၍
ပ့ဲခ်ိတ္စက္ေလွကို Canter ကားႀကီးေပၚတင္၍ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ ့အျဖစ္သြားခဲ့ပါသည္။
ျဗဟၼစိုရ္ေဆးေပးခန္း volunteer မ်ားအေနျဖင့္ နက္ျဖန္ တနဂၤေနြ ေဆးခန္းမပိတ္ပါခင္ဗ်ား။ ေဆးခန္းမွာလည္း volunteer လုပ္ၾကသလို မႏၲေလးေဒသအတြင္းမုိးေရဝင္ေနရာမ်ားသို႔ လိုအပ္သလို လွည့္လည္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါမည္။

စိမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မီတီ
သဘာဝေဘးတုံန္႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ ့(မႏၲေလး)
(20:8:2016-9:00pm)

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates