...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

The activities of assistance to natural disaster taken by the Brahmaso Humanitarian Aid Organization (Mandalay) (Part 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The supporting team to natural disaster led by U Win Myint, the Chairman of Brahmaso Humanitarian Aid Organization (BHAO), provided the relief supplies starting from 22 July 2015 to flood victims hit by the terrible natural disaster recently happened in Myanmar.

 

(1)On 9.9.2015, the team went to Kalaywa, Kalay through Phalan and supported supplies to disaster – affected area

(2) On 13.9.2015, through Thwaythit Arryone Library (Kalay), the flood victims from Harkhar of Chin State were donated rice, tent, clothes, blankets and others

(3)On 22.9.2015, at Thanlar port in Moneywar, the flood victims from Homemalin were supported rice, ready-made noodles, drinking water bottles

(4)On 30.9.2015, the flood victims from Maoopin village of Shwe Bo in Sagaing Region were supported rice, clothes, drinking water bottles and other household utilities

(5)On 1.10.2015, the team supported supplies through Maoopin monastery for the victims form Muekhangyi of Shwe Bo

(6)From 10.10.2015 to 13.10.2015, the victims from Kyarinn, Zeekone, Thitphyuking, Pharthin, Pinthar, Nyaungwinn which were the flood-affected villages were donated rice, clothes,blankets, drinking water bottles and other food

(7)On 5.11.2015, the flood victims from the villages near Pwint Phyu Township including Konezaung village were supported 146 bags of clothes through Mate Swe Sit Humanitarian Aid Team

(8)On 17.11.2015, the team donated blankets, clothes, mosquito nets which costs about five millions Kyats to war victims form Nothern Shan State at Mannsue Shan Monastery of Larshoe

(9)On 19.11.2015, the team sub donated 70 bicycles contributed by Korea Bike Lovers group to Ah Phout village and Warthinkha village of Kotmue Township in Yangon.

(10)        On 23.11.2015, the team went to the Thinpankone of Mandalay where was the devastating area by fire and donated the victims rice,blankets, mosquito nets, clothes and other kitchen utilities  that totally cost about 1500,000 Kyats

(11)        On 24.11.2015, the team donated to the Thukha Mitta orphanage and Yatanar Theingi  nunnery

 

 

With the contributions of people around the country, the Brahmaso Humanirarian Aid Organization can help and support to the flood victims and other that needs help. We really appreciate the generosity of the donors and do invite to make more contributions.

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates