...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ

ျဗဟၼစိုရ္လူမူကူညီေရးအသင္း

၆၂ လမ္း၊ ၃၃ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းၾကား

ခ်မ္းေအးသာဇံၿမိဳ႕နယ္

မႏၲေလးၿမိဳ႕။

႐ံုးဖုန္း ၀၂-၄၀၃၉၁၄၃၊ ၀၂-၂၈၄၄၃၅၀၊

ပညာေရးဖုန္း- ၀၉-၉၁၀၀၁၁၀၀၊

က်န္းမာေရး ဖုန္း ၀၂- ၇၄၃၅၁။


...............................................................................................................

ျဗဟၼစိုရ္လူမူကူညီေရးအသင္း၏ facebook စာမ်က္ႏွာ -- brahmaso facebook

ျဗဟၼစိုရ္လူမူကူညီေရးအသင္းသို႕ဆက္သြယ္ရန္ mail account --  brahmaso.info1@gmail.com

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates