...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

Category: အလွဴရွင္
Published Date

ေမြးေန႔အလွဴအျဖစ္ က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာလာေရာက္လွဴဒါန္း(၂.၁၂.၂၀၁၈)
=========================================
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၇၁)၊ ၇၈လမ္း၊ ၃၅လမ္း×၃၆လမ္းေန ေဒၚခင္သန္းႏြယ္(ေမြးေန႔အလွဴ)မိသားစုမွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရးေဆးပေဒသာပင္အတြက္အလွဴေငြ တစ္သိန္းက်ပ္လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ နာယကဦးဝင္းျမင့္(ရုံပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီးၿငိမ္း)၊ ဒုဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ႀကီး ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ဦးမ်ိဳးတင့္တို႔က လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၂၈၄၄၃၅၀


 

Share

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates