...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

အလွဴရွင္

ကုသိလု္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ

ကုသိလု္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ

========================================

 

          

ေငြပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြလာေရာက္လွဴဒါန္း(၈.၈.၂၀၁၉)

ေငြပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြလာေရာက္လွဴဒါန္း(၈.၈.၂၀၁၉)
==============================================
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၃၃လမ္း×၃၄လမ္းၾကား၊ ၈၁လမ္းေန ဦးစိုင္းခုိ႔ အားရည္စူး၍ ေဒၚလီလီ မိသားစုမွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေငြပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ တစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိလာေရာက္လွဴဒါနး္ရာ ဥကၠ႒ဦးခ်စ္ထူး၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးခင္ေမာင္ႀကီး၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွေဆာင္၊ စာရင္းစစ္မွဴးဦးတင္ေမာင္ညြန္႔၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေဒါက္တာဦးေအာင္ဝင္းေဆြႏွင့္ ဦးထြန္းထြန္းေအးတို႔က လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျဗ

Read more...

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ငါးသိန္းစီ လာေရာက္လွဴဒါန္း(၄.၈.၂၀၁၉)

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ငါးသိန္းစီ လာေရာက္လွဴဒါန္း(၄.၈.၂၀၁၉)
==========================================
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၂၃လမ္း၊ ၅၈လမ္း×၅၉လမ္းၾကား၊ ဦးမင္းသိန္းထြန္း (သုံးရာသီ-ဧည့္ရိပ္မြန္) မိသားစုတို႔မွ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ငါးသိန္းစီ စုစုေပါင္း က်ပ္တစ္ဆယ့္ငါးသိန္းတိတိလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ နာယကဦးဝင္းျမင့္(ရုံပိုင္ခ်ဳပ္ႀကီး-ၿငိမ္း)ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးမ်ိဳးေအာင္တို႔က လက္ခံရယူ

Read more...

က်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ စရိတ္မွ်ေပးျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနေသာ ေဝဒနာရွင္လူနာမ်ား(အေယာက္ ၅၀)အတြက္ တစ္ေန႔တာ ေဆးဖုိးစရိတ္ လွဴဒါန္း(၆.၈.၂၀၁၉)

က်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ စရိတ္မွ်ေပးျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနေသာ ေဝဒနာရွင္လူနာမ်ား(အေယာက္ ၅၀)အတြက္ တစ္ေန႔တာ ေဆးဖုိးစရိတ္ လွဴဒါန္း(၆.၈.၂၀၁၉)
=====================================================
မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၂၇လမ္း၊ ၈၇×၈၈ၾကား ေဒၚခင္တင့္(ေအာင္တံခြန္သကၤန္းတိုက္)မိသားစုတို႔က ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္ေဖာင္ေဒးရွင္းတြင္ စရိတ္မွ်ေပးျဖင့္ ကုသမႈခံယူေနေသာ ေဝဒနာရွင္လူနာမ်ား(အေယာက္ ၅၀)အတြက္ တစ္ေန႔တာ ေဆးဖုိးစရိတ္ က်ပ္တစ္ဆယ့္သုံးသိန္းက်ပ္တိတိကို လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ဦးခ်စ္ထူး၊ အတြင္းေရးမွဴးဦ

Read more...

အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပညာသင္တန္

အေျခခံစက္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းပညာသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၆) သင္တန္းသူမ်ားက ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ပညာေရးေငြပေဒသာပင္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ ခုႏွစ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္က်ပ္တိတိကို လွဴဒါနး္ရာ နာယကေဒါက္တာဦးေက်ာ္ဝင္း၊ ဒုဥကၠ႒ဦးခင္ေမာင္ႀကီးႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွေဆာင္တို႔က လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates