...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ (17.7.2013)

ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၀ါဆုိလျပည့္(ဓမၼစၾကာေန႔) အႀကိဳ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲကုိ ေသြးလွဴရွင္ေပါင္း(၈၀)ေယာက္ လာေရာက္လွဴဒါန္းၾကၿပီးဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေဆး႐ံု၊ ေရာဂါေဗဒဌာနမွ


ေဒါက္တာေဒၚခင္မာေဆြႏွင့္ (၁၄)ဦးအဖြဲ႕က လာေရာက္ေသြးထုတ္ယူ လက္ခံေဆာင္ရြက္ပါသည္။ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအား MEYER, MACLEOD, AUNG CHO TUN ေဆးကုမၸဏီမ်ားမွ အဟာရဒါနမ်ားလာေရာက္လွဴဒါန္းၿပီး၊ ဗဟုိအမ်ိဳးသမီးေဆးရံုမွလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းမွ အလွဴရွင္မ်ားကလည္း ႏြားႏုိ႔၊ ျမင့္ျမင့္ခင္ ဘီစကစ္ႏွင့္ ေသြးလွဴဒါန္းမႈ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားအား ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာ့အသံရုပ္ျမင္သံၾကား၊ မဇၥ်ိမသတင္းဂ်ာနယ္၊ ျမန္မာတုိင္းသတင္းဂ်ာနယ္မ်ားမွလည္း သတင္းလာေရာက္ယူမွတ္တမ္းတင္၍ ျဗဟၼစုိရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးမွ လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာ မွတ္တမ္းတင္ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ (17.7.2013) ဗုဒၶဟူးေန႔

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates