...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ဦးထြန္းထြန္း+ေဒၚပိုပိုခ်စ္ မိသားစုက သားေလး အံ့ဘုန္းျမတ္ (၇)နွစ္ျပည့္ေမြးေန႕ အလွဴ (ငါးသိန္း)က်ပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္လုပ္ငန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ (၅) သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္း(30.6.2016)
======================================
ဦးထြန္းထြန္း+ေဒၚပိုပိုခ်စ္ မိသားစုက သားေလး အံ့ဘုန္းျမတ္ (၇)နွစ္ျပည့္ေမြးေန႕ အထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ျဗဟၼစိုရ္ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္း၏ ေက်ာက္ကပ္သန္႔စင္လုပ္ငန္း ေဖာင္ေဒးရွင္းအတြက္ (၅) သိန္းက်ပ္ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက လကၡံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

Read more...

ေ႐ႊခ်န္႔မိသားစုက ေငြက်ပ္(၁၇၅)သိန္းလွဴဒါန္း။

ယမန္ေန႔ညေန (၄း၃၀) ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊခ်န္႔မိသားစုက ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ က်န္းမာေရးက႑ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ က်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္စက္တစ္လံုးအတြက္ က်သင့္ေငြက်ပ္(၁၇၅)သိန္းကို လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ အသင္းဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္၊ ဒု/ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္ လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Read more...

ေဒၚၾကင္ၾကင္စန္းႏွင့္(လွေအာင္ႏွင့္ညီမ်ားဆီစက္)မိသားစုတို႔မွ အလွဴ ေငြ (ဆယ္သိန္းက်ပ္)လွဴ ဒါန္း။

ကြယ္လြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလွေအာင္+ေဒၚျမသီ၊ ေဒၚတင္ျမ၊ ဦးဝင္းေမာင္၊ ဦးဝင္းေအာင္ တို႔အားရည္စူး၍ အမွတ္၁၅၃၊ ၃၆လမ္း၊၇၈ႏွင့္၇၉လမ္းၾကားေန ညီမငယ္ ေဒၚၾကင္ၾကင္စန္းႏွင့္(လွေအာင္ႏွင့္ညီမ်ားဆီစက္)မိသားစုတို႔က ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဖာင္ေဒး႐ွင္းအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀၀ိ) က်ပ္ ဆယ္သိန္းလွဴဒါန္းရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက လကၡံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates