...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း 2012 ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၾကည့္ ရႈကုသေပးခဲ့ေသာ လူနာမ်ားစာရင္း အေျခအေနျပဇယား

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ၊ ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း 2012 ဇန္န၀ါရီလမွ ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၾကည့္ ရႈကုသေပးခဲ့ေသာ လူနာမ်ားစာရင္း အေျခအေနျပဇယား

 

Read more...

ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း 2012 ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၾကည့္ ရႈကုသေပးခဲ့ေသာ လူနာမ်ားစာရင္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္2012 ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၾကည့္ ရႈကုသေပးခဲ့ေသာလူနာမ်ားစာရင္း

 

Read more...

ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း 2012 ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၾကည့္ ရႈကုသေပးခဲ့ေသာ လူနာမ်ားစာရင္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကုသုိလ္ျဖစ္အထူးကုေဆးေပးခန္း 2012 ဒီဇင္ဘာလအတြင္းၾကည့္ ရႈကုသေပးခဲ့ေသာ လူနာမ်ားစာရင္း

Read more...

More Articles...

  1. အ‌ေရျပားအထူးကုဆရာဝန္‌ႀကီး Dr.ႏူးလ္‌စလင္‌းႏွင္‌့Dr.စန္‌းစန္‌းသန္‌းတင္‌တို႔ ေဆးဝါးကုသ‌ေပး‌ေနစဥ္‌(၂၆.၁၀.၂၀၁၆)။
  2. ‌ေစတနာ‌ေရာင္‌ျပန္‌ဟပ္‌ပံုက ဒုတိယဥကၠဌ Dr.‌ေဌးဝင္‌းက ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီ‌ေရးအသင္‌း ၏ စာရင္‌းစစ္‌ အဖြဲ႔ဝင္‌ျဖစ္‌‌ေသာ ဦးဝင္‌းဟန္‌(ျမန္‌မာ့မီးရထား ပို႔‌ေဆာင္‌‌ေရးဌာန -ဒု/တိုင္‌းမန္‌‌ေနဂ်ာ ၿငိမ္‌း) အား က်န္‌မာ‌ေရးအ‌ေျခအ‌ေနကို စစ္‌‌ေဆး
  3. ဆရာဝန္‌ႀကီး ဦးတင္‌႐ွိန္‌ကသီလ႐ွင္‌ ဆရာ‌ေလးမ်ားအား ‌ေဆးဝါးကုသ‌ေပး‌ေနစဥ္‌
  4. ကုသိုလ္‌ျဖစ္‌ အထူးကု‌ေဆးခန္‌းတြင္‌ တိုင္‌းရင္‌း‌ေဆးသမား‌ေတာ္‌ႀကီး ဦး‌ေအ‌ာင္‌‌ေက်ာ္‌ႏွင္‌့ ဆရာမမ်ား ‌ေဆးခန္‌းလာ ‌ေဝဒနာ႐ွင္‌မ်ားအား ကုသ‌ေပး‌ေနစဥ္‌။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates