...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဦးလွမိုးေအာင္+ေဒၚထုိက္ထိုက္(သမီး) မစုစႏၵီေအာင္ မိသားစုမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လွဴဒါန္းမႈ။

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊  ဦးလွမိုးေအာင္+ေဒၚထုိက္ထိုက္(သမီး)မစုစႏၵီေအာင္ မိသားစုမွ " ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း"သို႔ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း(၇၀)၊ ေဒလီယာႏွင့္ဇလပ္၀ါၾကား၊ ဦးအုန္းျမင့္အားရည္စူး၍ ေဒၚျပဳံးၾကည္ (မိသားစု)မွ အလွဴေငြ ၊ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လွဴဒါန္းမႈ။

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း(၇၀)၊ ေဒလီယာႏွင့္ဇလပ္၀ါၾကား၊ ဦးအုန္းျမင့္အားရည္စူး၍  ေဒၚျပဳံးၾကည္(မိသားစု)မွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း"အတြက္  အလွဴေငြ ၊ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) ၊လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

မႏၲ‌ေလးျမိဳ႕၊ ကန္‌‌ေတာ္ႀကီး အ‌ေနာက္‌ျခမ္‌း၊ ဧရာထြန္‌းတိုက္‌တန္‌း‌ မတင္‌မာဝင္‌း၊ မလင္‌းလင္‌းလတ္‌၊ မဝတ္‌ရည္‌သိမ္‌့ႏွင့္ မနႏၵာမြန္‌ တိုိ႔မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၂၀၀၀၀၀ိ)၊ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္) လွဴဒါန္းမႈ။

မႏၲ‌ေလးျမိဳ႕၊  ကန္‌‌ေတာ္ႀကီး အ‌ေနာက္‌ျခမ္‌း၊ ဧရာထြန္‌းတိုက္‌တန္‌း‌ မတင္‌မာဝင္‌း၊ မလင္‌းလင္‌းလတ္‌၊ မဝတ္‌ရည္‌သိမ္‌့ႏွင့္ မနႏၵာမြန္‌ တို႔သည္‌ ၎တို႔၏ကြယ္‌လြန္‌ၿပီးျဖစ္‌‌ေသာ ဖခင္‌ႀကီးဦးထြန္‌း႐ွိန္‌ + မိခင္‌ႀကီး‌ေဒၚတင္‌တို႔အတြက္‌ " ျဗဟၼစိုရ္‌လူမႈကူညီေရးအသင္း ‌ေက်ာက္‌ကပ္‌တု‌
‌ေသြးသန္‌႔စင္‌ျခင္‌းေဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္
အလွဴေငြက်ပ္ (၂၀၀,၀၀၀ိ)၊ (ႏွစ္သိန္းက်ပ္)လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၄လမ္း၊ ၄၂ × ၄၅လမ္းၾကား၊ ဦးေက်ာက္စိုးစိမ္း၊ ေဒၚခင္မိုးေဆြ၊ မိသားစု၊ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) ႏွင့္ ေဒၚဝင္းရီ (သမီး) မနန္းၿပဳံး၊ (သား)၊ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္စိုးစံ မိသားစုမွ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လွဴဴဴဒါန္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၄လမ္း၊ ၄၂ × ၄၅လမ္းၾကား၊ ဦးေက်ာက္စိုးစိမ္း၊ ေဒၚခင္မိုးေဆြ၊ မိသားစုမွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

More Articles...

  1. မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၁လမ္း၊ ၃၃လမ္း × ၃၄လမ္းၾကား၊ ေဒၚရြက္ခိုင္ (ခ) ေဒၚလီလီ၊ (မိသားစု)မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)၊ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္) ေကာင္းမႈ
  2. ဦးေအာင္ျမင့္လြင္+Drထားၾကည္ေဆြ (ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး) မိသားစု အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)။ လွဴဒါန္းမႈ။
  3. မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ "မနီလာရွိန္၊ မဂ်ဳိးဂ်ဳိး၊ မႏွင္းထက္ေဝ " တို႔မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ
  4. မႏၲေလးျမိဳ႕၊ ၃၂လမ္း၊ ၆၆ x ၆၇လမ္းၾကား ဦးေမာင္ေမာင္ အားရည္စူး၍ ေဒၚသန္းဟန္ မိသားစုမွအလွဴေငြက်ပ္ (၁,၀၀၀,၀၀၀ိ)၊ (ဆယ္သိန္းက်ပ္)တိတိ လွဴဒါန္းမႈ။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates