...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း

ေ႐ႊခ်န္႔မိသားစုက ေငြက်ပ္(၁၇၅)သိန္းလွဴဒါန္း။

ယမန္ေန႔ညေန (၄း၃၀) ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊခ်န္႔မိသားစုက ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ က်န္းမာေရးက႑ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ က်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္စက္တစ္လံုးအတြက္ က်သင့္ေငြက်ပ္(၁၇၅)သိန္းကို လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ အသင္းဥကၠ႒ဦးဝင္းျမင့္၊ ဒု/ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။
ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္ လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္ လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Read more...

ေဒၚၾကင္ၾကင္စန္းႏွင့္(လွေအာင္ႏွင့္ညီမ်ားဆီစက္)မိသားစုတို႔မွ အလွဴ ေငြ (ဆယ္သိန္းက်ပ္)လွဴ ဒါန္း။

ကြယ္လြန္သူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးလွေအာင္+ေဒၚျမသီ၊ ေဒၚတင္ျမ၊ ဦးဝင္းေမာင္၊ ဦးဝင္းေအာင္ တို႔အားရည္စူး၍ အမွတ္၁၅၃၊ ၃၆လမ္း၊၇၈ႏွင့္၇၉လမ္းၾကားေန ညီမငယ္ ေဒၚၾကင္ၾကင္စန္းႏွင့္(လွေအာင္ႏွင့္ညီမ်ားဆီစက္)မိသားစုတို႔က ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဖာင္ေဒး႐ွင္းအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀၀ိ) က်ပ္ ဆယ္သိန္းလွဴဒါန္းရာ တာဝန္႐ွိသူမ်ားက လကၡံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္ တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္သည္။

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates