...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၄လမ္း၊ ၄၂ × ၄၅လမ္းၾကား၊ ဦးေက်ာက္စိုးစိမ္း၊ ေဒၚခင္မိုးေဆြ၊ မိသားစု၊ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) ႏွင့္ ေဒၚဝင္းရီ (သမီး) မနန္းၿပဳံး၊ (သား)၊ေဒါက္တာေအာင္ေက်ာ္စိုးစံ မိသားစုမွ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္) လွဴဴဴဒါန္း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၄လမ္း၊ ၄၂ × ၄၅လမ္းၾကား၊ ဦးေက်ာက္စိုးစိမ္း၊ ေဒၚခင္မိုးေဆြ၊ မိသားစုမွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္ အလွဴေတာ္ေငြ က်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

ဦးေအာင္ျမင့္လြင္+Drထားၾကည္ေဆြ (ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး) မိသားစု အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)။ လွဴဒါန္းမႈ။

 

ဦးေအာင္ျမင့္လြင္+ေဒါက္တာထားၾကည္ေဆြ (ဆီးနွင့္ေက်ာက္ကပ္ အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး) မိသားစု ၏ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းႀကီးသို႔
(၁)။ ေက်ာက္‌ကပ္‌တု‌ေသြးသန္‌႔စင္‌ျခင္‌းလုပ္‌ငန္‌းအတြက္‌ (၂)သိန္‌း
(၂)။ အသင္‌းႀကီးမွ‌ေဆာင္‌ရြက္‌‌ေန‌ေသာအျခားလုပ္‌ငန္‌းမ်ားအတြက္‌ (၂) သိန္‌း
၃။သဘာဝ‌ေဘးအတြက္‌ (၁) သိန္‌း
စုစု‌ေပါင္‌း (၅) သိန္‌းလာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။မႈအတြက္ ဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚပါသည္။

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၁လမ္း၊ ၃၃လမ္း × ၃၄လမ္းၾကား၊ ေဒၚရြက္ခိုင္ (ခ) ေဒၚလီလီ၊ (မိသားစု)မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္)၊ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္) ေကာင္းမႈ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၈၁လမ္း၊ ၃၃လမ္း×၃၄လမ္းၾကား၊  ေဒၚရြက္ခိုင္(ခ) ေဒၚလီလီ၊(မိသားစု)မွ “ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း  ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ေဖာင္ေဒးရွင္း” အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊  (ငါးသိန္းက်ပ္)၊ က်န္းမာေရးကူညီမႈအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၅၀၀၀၀၀ိ)၊ (ငါးသိန္းက်ပ္) စုစုေပါင္း အလွဴေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀၀ိ)၊ (ဆယ္သိန္းက်ပ္)လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ "မနီလာရွိန္၊ မဂ်ဳိးဂ်ဳိး၊ မႏွင္းထက္ေဝ " တို႔မွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ လွဴဒါန္းမႈ

 မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ မဟာေအာင္ေျမ၊ "မနီလာရွိန္၊ မဂ်ဳိးဂ်ဳိး၊ မႏွင္းထက္ေဝ " တို႔မွ" ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ ေဖာင္ေဒးရွင္း " သို႔ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)၊ လာေရာက္လွဴဒါန္းရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍  ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Read more...

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates