...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

ကြယ္‌လြန္‌သူမ်ားျဖစ္‌ၾက‌ေသာ ဖခင္‌ဦးၾကင္ဖ+မိခင္‌ ‌ေဒၚရင္‌စိန္‌၊ ဘႀကီး‌ဦး‌ေအး‌ေမာင္‌၊ဖခင္‌ဦးခင္‌‌ေမာင္‌တို႔အားရည္‌စူး၍ အလႉ‌ေငြ က်ပ္‌ ၁၀၀,၀၀,၀၀၀ိ/-

 

 

‌ေက်ာက္‌ကပ္‌သန္‌႔စင္‌စက္‌အတြက္‌အလႉ‌ေငြက်ပ္‌သိန္‌း ၁၀၀,လႉဒါန္‌း။
(၂၁-၁၂-၂၀၁၆.

ကြယ္‌လြန္‌သူမ်ားျဖစ္‌ၾက‌ေသာ ဖခင္‌ဦးၾကင္ဖ+မိခင္‌ ‌ေဒၚရင္‌စိန္‌၊ ဘႀကီး‌ဦး‌ေအး‌ေမာင္‌၊ဖခင္‌ဦးခင္‌‌ေမာင္‌တို႔အားရည္‌စူး၍ ရန္‌ကုန္‌ၿမိဳ႕ ဦးယုံျမင္‌့+‌ေဒၚဒါလီ မိသားစုက ျဗဟၼစိုရ္‌ ကုသိုလ္‌ျဖစ္‌
အထူးကု‌ေဆးခန္‌းတြင္‌ ဖြင္‌့လွစ္‌ထား‌ေသာ ‌ေက်ာက္‌ကပ္‌သန္‌႔စင္‌ျခင္‌းလုပ္‌ငန္‌းတြင္‌ လိုအပ္‌‌ေန‌ေသာ
‌ေက်ာက္‌ကပ္‌သန္‌႔စင္‌စက္‌ ဝယ္‌ယူႏိႈင္‌ရန္‌ အလႉ‌ေငြ က်ပ္‌ ၁၀၀,၀၀,၀၀၀ိ/- (က်ပ္‌သိန္‌း တစ္‌ရာ) လႉဒါန္‌းရာ
ဥကၠဌ Dr.သန္‌းထြန္‌းျမင္‌့ႏွင္‌့ တာဝန္‌႐ွိသူမ်ားက လကၡံရယူ၍ ဂုဏ္‌ျပဳမွတ္‌လႊာျပန္‌လည္‌‌ေပးအပ္‌‌ေၾကာင္‌း
သိ႐ွိရသည္‌။

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates