...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

မႏၲေလး ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

မႏၲေလး ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း
==================================================
မႏၲေလး ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း ကုသိုလ္ျဖစ္ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ (20:10:2015)မွ စတင္ခဲ့ရာ ယခုဆိုလ်င္ (8လ)ထဲသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ပါသည္။ေက်ာက္ကပ္တုစက္ ၄ လံုးနွင့္စတင္ခဲ့ရာ ယခုဆိုလ်င္ ေက်ာက္ကပ္တုစက္ ၁၀ လံုးျဖင့္ မနက္တစ္ႀကိမ္ ညေနတစ္ႀကိမ္ တစ္ပတ္ ၄ ရက္ျဖင့္ အႀကိမ္၈၀ တစ္လလ်င္ အႀကိမ္ ၃၂၀ ေဆးေပးေနၿပီျဖစ္ပါသည္။
ေဆးေပးခန္းသံုးထပ္ေဆာင္ကို တစ္ထပ္ထပ္မံတိုးျမႇင့္လ်ွက္႐ွိရာ ယခုႏွစ္စက္တင္ဘာလထဲ၌ ေနာက္ထပ္ေက်ာက္ကပ္ေဆးေဆာင္တစ္ေဆာင္ ၿပီစီးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေက်ာက္ကပ္တုစက္ ၁၀လံုး ထပ္မံတပ္ဆင္ျခင္းျဖင့္ တစ္လအတြင္း ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာရွင္မ်ားအတြက္ အႀကိမ္ (၆၄၀)ေဆးေပးနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။နိုင္ငံေတာ္တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္းေဝဒနာရွင္ ၂၀ ဦးအား ေက်ာက္ကပ္တုေဆးေပးနိုင္မည့္ေနရာ (Centre)တစ္ခုအျဖစ္
ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ပါသည္။နိုင္ငံေတာ္၏ က်န္းမာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးတစ္ခုအား တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွပါဝင္ျဖည့္ဆည္းေပးေန သလို ေက်ာက္ကပ္ေဝဒနာရွင္တို႔၏ အခက္အခဲကို အကူအညီေပးေနေသာ လူမႈေရး Centre တစ္ခုအျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာဆက္လက္ရပ္တည္
ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ဤသို႔ရပ္တည္ေအာင္ျမင္လာျခင္းမွာလည္း ျပည္သူတို႔၏ ဝိုင္းဝန္းေစတနာထားၿပီး လႈဒါန္းမႈသည္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ပါသည္။

 


သို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤစာစုတြင္ ေက်ာက္ကပ္တုစက္လႈဒါန္းသူ ကုသိုလ္ရွင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို ဓာတ္ပံုမ်ားနွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထို႔အတူ အျခားအလႈရွင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္မွတ္တမ္းတင္ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါသည္။
( မွတ္ခ်က္/ ယခုအသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ ေက်ာက္ကပ္တုစက္ ၁၀ လံုးတြင္ ျဗဟၼစိုရ္အသင္းမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ တစ္လံုး နွင့္ အလွဴရွင္ ၉ ဦးမတည္ေပးေသာ ၉ လံုးတို႔ျဖစ္ပါသည္။ အသစ္ဖြင့္လွစ္မည့္ အေပၚထပ္ေဆာင္အတြက္လည္း ၃ လံုးအလႈရွင္ေပၚၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ က်န္အလႈရွင္ ၇ ဦးအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ တစ္လံုးကို ၁၇၅ သိန္းက်သင့္ပါေၾကာင္းနွင့္ ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးဖိတ္ခၚအပ္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

 

 

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၇၄၃၅၀
https://www.facebook.com/BrahmasoMandalay/?ref=bookmarks
http://www.brahmaso.org/
https://www.facebook.com/groups/769767059801625/

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates