...ျဗဟၼစိုရ္တရားေလးပါး လက္ကိုင္ထားလို႔ ကူညီၾကပါစို႔ .... "အနိမ့္ဆုံးေသာ ကုသိုလ္အလုပ္မ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူတို႔၏ အလုပ္ျဖစ္သည္။ ( ေတာင္စလင္းတုိက္သစ္ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ)

jtemplate.ru - free extensions Joomla

မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (စိန္ကုိးလုံး မိသားစု) အလွဴေငြက်ပ္ (တစ္သိန္းက်ပ္)။

 

  • မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (စိန္ကုိးလုံး မိသားစု) မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)

 

  • မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္းသြယ္(၄)၊ ကၽြဲဆည္ကန္၊ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၀င္း + ေဒၚဇြန္ဇြန္ေအာင္၊ သမီး-မေဖြးသန္႔သန္႔ႏွင္း - မိသားစု မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)၊

 

  • (တစ္သိန္းက်ပ္)ေဒၚလြင္ဏီဏီဦး (၂၉)ႏွစ္ျပည္ေမြႊးေန႔အလွဴ ၊ ဗိုလ္ႀကီးေအာင္ၿဖိဳးသူ + ေဒၚလြင္ဏီဏီဦး၊ သမီး-မၾကည္ခင္ၿဖိဳးသူ (ေကာင္းေကာင္း)၊ ေမာ္လၿမိဳင္ေဆးတပ္ - မိသားစု မွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္အလွဴေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)

 

  • မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ၂၆လမ္း × ၂၇လမ္းၾကား၊ လမ္း ၆၀၊ ဦးေစာလြင္ (၅)ႏွစ္ျပည့္အားရည္စူး၍ ေဒၚခင္မာ၀င္း - မိသားစုမွ ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ဖာင္ေဒးရွင္း" အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္(၁၀၀၀၀၀ိ)၊ (တစ္သိန္းက်ပ္)

ဥကၠ႒ေဒါက္တာဦးသန္းထြန္းျမင့္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူ၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္းသို႔ လာေရာက္လွဴဒါန္းလိုပါက ေအာက္ပါလိပ္စာအတိုင္း ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

  • ျဗဟၼစိုရ္လူမႈကူညီေရးအသင္း (မႏၲေလး)
  • ၆၂လမ္း၊ ၃၃×၃၄လမ္းၾကား၊ မႏၲေလး။
  • ၀၂- ၃၉၁၄၃၊ ၀၂ - ၇၄၃၅၀

https://www.facebook.com/BrahmasoMandalay/?ref=bookmarks
http://www.brahmaso.org/
https://www.facebook.com/groups/769767059801625/

ပညာေရးလႈပ္ရွားမႈမွတ္တမ္းမ်ား

- အသင္း၏ ဖြဲ႔စည္းပုံ

က်န္းမာေရးကူညီမႈ

ေက်ာက္ကပ္တုေသြးသန္႔စင္ျခင္း အလွဴ ရွင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာက္ရြက္မႈ

အသင္း၏ အျခားေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

အလွဴရွင္မ်ား

အသင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

အသင္း၏ အျခားေသာသတင္းမ်ား

သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကူညီမႈ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ အသင္း၏လႈပ္ရွားမႈ မွတ္တမ္းမ်ား


2011.
By: Joomla Free Templates